Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2014. (XII. 09.) határozata

     /A Dr. Kovács és Társa Bt. háziorvosi alapellátásra kötött egészségügyi ellátási szerződése felmondása visszavonásának tudomásul vételéről, a szerződés hatályának fenntartásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Dr. Kovács és Társa Bt. (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Rákóczi u. 1.) – a praxist személyesen ellátó Dr. Kovács Pál háziorvos – az Önkormányzattal 2002. április 18-án Jászárokszállás III. számú háziorvosi körzete ellátására kötött egészségügyi ellátási szerződésének felmondását visszavonja és a körzetben háziorvosi tevékenységét a szerződés szerinti változatlan feltételekkel folytatja.

 

A Képviselő-testület kijelenti, hogy a Dr. Kovács és Társa Bt-nek az Önkormányzattal 2002. április 18-án Jászárokszállás III. számú háziorvosi körzete ellátására kötött, többször módosított egészségügyi ellátási szerződése nem szűnik meg 2014. december 31. napján, hanem a felek között változatlan formában továbbra is hatályban marad.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 


2015-01-07 14:46


Vissza