Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 198/2014. (XII. 09.) határozata

     /A Dentitán-Műhely Fogorvosi Kft-vel kötött megbízási szerződés hatályának meghosszabbításáról, egyidejűleg a III. számú fogorvosi körzet fogorvosi állására beérkezett pályázat elbírálásáról szóló 71/2014. (IV.24.) határozat módosításáról/

 

 

1.) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászárokszállás város III. számú fogorvosi körzete fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel, valamint a Jászárokszállási Városi Óvoda, a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola hozzá tartozó tanulói iskolafogászati feladatainak ellátására a Dentitán-Műhely Fogorvosi Kft-vel (székhelye: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 5. II/17.) – a praxist személyesen ellátja Dr. Fazakas István Gábor fogorvos – tartós helyettesítés formájában 2014. augusztus 01. napjától 2014. december 31. napjáig kötött megbízási szerződés hatályát meghosszabbítja 2015. július 31. napjáig.

 

2015. január 01. napjától 2015. július 31. napjáig a Dentitán-Műhely Fogorvosi Kft. a praxist változatlanul tartós helyettesítés formájában, a 2014. május 26-án kelt és 2014. augusztus 12-én módosított megbízási szerződésben foglalt feltételekkel látja el.

 

2.) Egyidejűleg a Képviselő-testület a III. számú fogorvosi körzet fogorvosi állására beérkezett pályázat elbírálásáról szóló 71/2014. (IV.24.) határozatát (továbbiakban Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

 

A Határozat I.) és II.) pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

 

I.) A III. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatait területi ellátási kötelezettséggel, valamint a Jászárokszállási Városi Óvoda, a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola hozzá tartozó tanulói iskolafogászati feladatait a Dentitán-Műhely Fogorvosi Kft. (székhelye: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 5. II/17.) – a praxist személyesen ellátja Dr. Fazakas István Gábor fogorvos – 2014. augusztus 01. napjától 2015. július 31. napjáig tartós helyettesítés formájában látja el, tekintettel arra, hogy más településen rendelkezik praxisjoggal.

 

Az Önkormányzat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatala (továbbiakban OEP) által – a helyettesítésért – nyújtott finanszírozást teljes egészében, számla ellenében a vállalkozó orvosnak átutalja az OEP finanszírozás ütemében utólagosan.

 

A szakasszisztenst a Dentitán-Műhely Kft. foglalkoztatja.

 

 

 

A Képviselő-testület a fentieknek megfelelően felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a Dentitán-Műhely Kft-vel történő, Jászárokszállás város III. számú fogorvosi körzetének fogorvosi és az iskolafogászati feladatok 2014. augusztus 01. napjától 2014. december 31. napjáig tartós helyettesítéssel való ellátásáról szóló megbízási szerződés, valamint ezen szerződés 2015. január 01. napjától 2015. július 31. napjáig való meghosszabbításáról szóló módosításának aláírására.

 

 

Határidő: 2014. május 31. és 2014. december 31.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 

 

II.) A III. számú fogorvosi körzet fogorvosi, valamint a Jászárokszállási Városi Óvoda, a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, illetve a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola hozzá tartozó tanulói iskolafogászati feladatait a Dentitán-Műhely Kft. 2015. augusztus 01. napjától határozatlan ideig vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel tölti be.

 

2015. augusztus 01. napjától a Dentitán-Műhely Kft. területi ellátási kötelezettségre közvetlenül köt finanszírozási szerződést az OEP-pel fogorvosi alapellátás pénzügyi fedezetének biztosítására, vállalkozás formájában. Az Önkormányzat a működéshez pénzügyi támogatást nem nyújt, a költségekre az OEP finanszírozása nyújt fedezetet.

 

A praxis átvétele ingyenes. A praxis indításához szükséges, a Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv által meghatározott, minimum feltételeknek megfelelő hiányzó eszközöket az Önkormányzat, a szükséges anyagok megvásárlását a fogorvos saját költségén biztosítja. A szakasszisztenst a Dentitán-Műhely Kft. foglalkoztatja.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert, hogy a gyakorlatban már kialakult és elfogadott feltételekkel a fogorvosi alapellátásra, mint kötelező önkormányzati feladatra, valamint az iskolafogászati feladatok ellátására vonatkozó feladatellátási szerződést (megbízási szerződést) 2015. augusztus 01. napjától határozatlan időre a Dentitán-Műhely Kft-vel megkösse.

 

 

Határidő: 2015. május 31.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester”

 

 

A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

 

 

Határidő: 2014. december 31.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 

 

 


2015-01-07 14:47


Vissza