Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 202/2014. (XII. 09.) határozata

     /Önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának, valamint a Piactér és a Strand üzemeltetési díjának megállapításáról/

 

 

1.) Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az alábbi önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját 2015. január 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

 

    

Bérlemény címe (Jászárokszállás)

Hrsz.

Alapterület (m2)

Bérleti díj ÁFA-val (Ft/hó)

Árpád tér 1.

1

100 + 30

126.000 + 37.800

(összesen 163.800)

Árpád tér 1.

1

162,4

178.500

Árpád tér 1. (Lehel utca felőli helyiség)

1

54

27.300

Móczár Andor tér 7/A.

orvosi rendelő

14/3

18

13.600

Széchenyi u. 1.

227

106

27.000

 

 

2.) A Képviselő-testület a Piactér és a Strand üzemeltetésének díját 2015. január 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:

 

a)      a Piactér üzemeltetésének díja:                  450.850,-Ft/hó ÁFA-val

b)     a Strand üzemeltetésének díja:                   127.000,-Ft/hó ÁFA-val.

 

 

 

Határidő: 2015. január 01. napjától folyamatos

Felelős: Városgondnokság vezetője


2015-01-07 14:50


Vissza