Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 203/2014. (XII. 09.) határozata

     /A Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról aggregátor és gumiabroncsok megvásárlásához/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 640.000,-Ft, azaz Hatszáznegyvenezer forint egyszeri támogatást nyújt a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságnak (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) 1 db Honda típusú aggregátor és az IFA gépjármű fecskendőre 6 db gumiabroncs beszerzési költségeinek biztosítására.

 

A Tűzoltó Parancsnokság a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2015. január 30. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák eredeti példányára a Tűzoltó Parancsnokság rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2014. (XII.09.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák eredeti példányának bemutatásával számol el a Tűzoltó Parancsnokság az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2015. január 30.

Felelős: polgármester


2015-01-07 14:51


Vissza