Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 206/2014. (XII. 09.) határozata

     /Jászárokszállási Szentháromság Római Katolikus Plébánia támogatásáról rajzpályázathoz/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetés tartalékalapja terhére 25.000,-Ft, azaz Huszonötezer forint támogatást nyújt a Jászárokszállási Szentháromság Római Katolikus Plébániának (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Köztársaság tér 14.; adószáma: 19865072-1-16) az egyházközség által meghirdetett karácsonyi rajzpályázat pályaműveinek jutalmazásához.

 

A Plébánia a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2014. december 19. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számla eredeti példányára rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2014. (XII.09.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számla eredeti példányának megküldésével számol el a Plébánia az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 

 


2015-01-07 14:54


Vissza