Lakossági tájékoztató

 
 
  • Az ingatlanok és a közterületek tisztántartása, zöldterületek fenntartása, használata
  • A lakóingatlan körüli munkák, kertépítési, illetve kert- és ingatlanfenntartási munkálatok, avar és kerti hulladék égetése
  • épületek jókarbantartása, közterületek használata, tisztántartása
  • szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetés, fakivágás, átereszek, csapadék-és belvízelvezető csatornák építése, kapubejárók építése, közútkezelő hozzájárulás